Heta arbeten släckkärra

Heta arbeten avser temporära arbetsplatser där aktiviteter som svetsning, skärning, lödning, slipning och andra moment som genererar värme eller gnistor utförs.

För att uppfylla specifika brandskyddskrav från försäkringsbolag vid heta arbeten krävs det minst två brandsläckare med 6 kg pulver var på plats. Släckarnas klassificering ska vara minst 34A 233B.

Vår portabla släckarvagn har en robust konstruktion med kraftiga hjul, justerbart teleskophandtag, smidig att ha med sig och uppfyller kraven vid Heta Arbeten.

Den rymmer två 6-kilos brandsläckare och är utrustad med spännband för säker fastsättning samt förvaring för brandfilt och handskar.

Innehåll:
1 st kärra/vagn
1 st brandfilt 120 x 180 cm
1 par svetshandskar

Art nr:
326769 (utan släckare)
326777 (med Firesafe-släckare)