Integral IP MXF – Modulär och redundant

Modulär och redundant

Systemet Integral IP MXF är ett modulärt, decentraliserat brandlarmsystem som består av enstaka komponenter och kan anpassas efter behov till individuella anläggningskrav.

Varje central är en självständig enhet med egen strömförsörjning och batterier som förutom till detektorgrupper och styrningar även kan anslutas till externa manöverpaneler, brandkårsmanöverpaneler, skrivare, etc.
Integral IP MX finns i olika rackutföranden – med eller utan protokollskrivare, som blackbox eller med extra indikeringspaneler med lysdioder.

Överblick över det viktigaste:

  • Modulär, decentraliserad konstruktion
  • Hårdvaru- och programvaruredundans
  • TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
  • X-LINE: Upp till 16 slingor
  • Upp till 4000 enheter

Till våra produkter