Kökssläcksystem

Firesafe installerar kökssläcksystem


I ett storkök med mycket värme, eld, olja och fett är det extra lätt att att en brand kan uppstå. Arbete med fritöser, stekytor och värmeplattor kan lätt antända ett annat material. Brand i en fritös, en grill eller ett stekbord är alltid förknippat med stora konsekvenser. Inte bara för personalen som arbetar i köket utan även för gäster som vistas i intilliggande servering.

Bränder där eld uppstår i fett är mycket svårsläckta och fettet kan lätt återantända om inte det släcks med rätt metod.

Med ett automatiskt släcksystem minskar du utfallet av en brand. Släcksystemet använder rätt släckmedel och branden släcks utan att något person behöver närma sig vilket också minimerar personskador.

En viktig investering som kan rädda liv.

  • Ett komplett släcksystem med detektion för resturanger och storkök.
  • Enkel och flexibel installation
  • Snabb och effektiv släckning
  • Hög tillförlitlighet, ingen elektricitet eller rörliga delar

Rotarex släcksystemet använder en speciell slang som fungerar som en värmedetektor. Slangen är trycksatt för en snabb detektion och utlösning av systemet.

När slangen utsätts för flammor och värme brister den då temperaturen uppnår 175 grader, öppnar behållarven­tilen och släckvätskan strömmar ut ur munstyckerna. Branden släcks snabbt och effektivt. Släckvätskan reagerar med det varma matfettet och bildar ett skumtäcke som hindrar återtändning.
Det finns även en manuell utlösningsknapp.

Ett förprojekterat system täcker normalt två köks­maskiner och ett fettfilter. Systemet levereras med en tryckbrytare för styrning av maskinstopp och larm. Behållare levereras ofylld, den fylls och tryck­sätts på plats vid driftsättningen.

Med ett kökssläcksystem reducerar man brandrisker som kan uppstå i brännbart matlagningsfett och öppen eld. Det minskar risken för personskador och skador på utrustning som leder till driftstopp och kostnader. Brand är en stor risk i alla köksmiljöer. Vi vill att både personal och gäster skall känna sig trygga i restaurangmiljön.

Vi på Firesafe hjälper er med hela ert brandskydd.

Kök_restaurang_släcksystem_Firesafe

Till våra produkter