Pulversläckare

Bruksområde
Pulverbrandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan ocksåanvändas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Typiska användningsområde: industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport,fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande.

Släckmedlets funktion
ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Placering
Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll
Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.

Art nr 327635 – 2 kg
Art nr 327650 – 6 kg
Art nr 327668 – 9 kg
Art nr 327676 – 12 kg