Pulversprinkler / taksprinkler

Pulversprinklers / Taksprinklers


Pulversläckare speciellt framtagen för montering i tak. Lämplig för obevakade utrymmen så som förråd och soprum. Aktiveras automatiskt vid 68-93 grader beroende på modell och med hjälp av en spridare fördelas pulvret över en yta på upp till 12,5 m2. Levereras med fäste för montering i tak.

En pulversprinkler / pulverspridare monteras i taket och fungerar som ett punktskydd. När en brand uppstår och glasbulben i ventilen uppnår angiven temperatur sprängs den. Då öppnas ventilen och pulvret fördelas över rummet som i sin tur dämpar värmen och därmed spridningen av elden.


Pulversprinklers är sällan kravställd i en brandskyddsbeskrivning men det kan vara ett bra komplement till övrigt brandskydd.

Läs mer om denna produkt här

Till våra produkter