Specialsläckare

Vi har specialsläckare för olika ändamål

Exklusiv
Våra brandsläckare EXKLUSIV är designade för exklusiva miljöer. I högglanspolerat rostfritt stål blir dom en del av inredningen. Brandsläckare är röda för att man lätt ska se dem, det kan innebära problem i miljöer där inredning och design inte får störas. EXKLUSIV är lösningen på detta problem. Rostfritt stål ger även bästa tänkbara korrosionsskydd.

Tempus® METALL TPM 90
Brand i metall kräver speciella släckmedel. Tempus® METALL TPM 90 har skapats för att släcka bränder i bland annat aluminium, litium, magnesium och natrium. Den innehåller 9 kg L2-pulver som tillsammans med den specialutvecklade applikatorn gör släckaren mycket effektiv vid bekämpning av brand i dessa material.

Tempus® Fritössläckare KSF 6
Tempus® Fritössläckare är en speciellt utvecklad handbrandsläckare med en unik skumvätska som effektivt släcker bränder i matfett och frityrolja och aktivt förhindrar återantändning. Den är också effektivt mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper och mot bränder i plast och brännbara vätskor. Släckaren är lämplig för restauranger, hotell, snabbmatsställen, korvkiosker eller andra verksamheter med fritöser, spisar eller stekhärdar.

Frostmax
Tempus® FROSTMAX är en patronladdad skumsläckare fylld med 9 liter av den effektiva AFFF skumvätskan Imprex F. Brandsläckaren tål att användas ner till -20°C och är därför lämplig för miljöer där temperaturen kan understiga 0°C.

Taksprinklers/pulversprinklers
Pulversläckare speciellt framtagen för montering i tak. Lämplig för obevakade utrymmen så som förråd och soprum. Aktiveras automatiskt vid 79-93 grader beroende på modell och med hjälp av en spridare fördelas pulvret över en yta på upp till 12,5 m2. Levereras med fäste för montering i tak.

Pulveraggregat
Den stora mängden släckmedel i pulveraggregat gör att man inte behöver avbryta mitt i en släckning för att hämta en ny brandsläckare. Detta gör att dom passar på platser med större brandrisker, som exempelvis industrin, försvaret, maskinhallar eller fordonsverkstäder. Aggregaten är utrustade med en formstabil armerad gummislang som förhindrar att slangen viker sig och stoppar flödet. Slangen är dessutom försedd med avstängningsventil vid munstycket. Kraftiga hjul av massivt gummi gör att aggregatet blir lättrullat och att du trots dess vikt enkelt kan ta den dit den behövs.

Till våra produkter