Efterlysande skyltar

Våra nödarmaturer och utrymningsskyltar finns i olika utförande beroende på ändamålet. Ofta kombinerar man ljusskyltar med efterlysande skyltar och andra taktila skyltar.

Vid brand i källare är det ytterst viktigt att nödutgångar är upplysta. Syftet med nöd- och utrymningsskyltar är:
– Vägleda till närmsta nödutgång
– Vägleda ut ur en byggnad
– Vägleda till en återsamlingsplats

Efterlysande Supernova utrymningsskyltar är ett unikt skyltsortiment som avsevärt ökar säkerheten.
I nödläge är det färgen i första hand som vi reagerar på – inte själva symbolen i skylten. Det gäller både på kort och långt avstånd. Supernovas färgefterlysande skyltar ger rätt signal vid nödläge i både dagsljus och mörker så du ser färgen och handlar rätt vid nödläge.

Återsamlingsplats_skylt_Firesafe

Även återsamlingsplatsskylt är en viktig del av utrymningssortimentet

Till våra produkter