Vätskesläckare rostfri

Bruksområde
Vätskesläckare med tillsats innehåller ett vätmedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. Vattensläckaren är invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområden: Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.

Släckmedlets funktion
Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vätskesläckare med tillsats innehåller inte PFAS, fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen. Vattnet kyler ner och kväver branden.

Placering
Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan 0 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll
Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656 och Firesafe serviceinstruktioner.

Art nr 325391 – 9 L