Ångströmlaboratoriet – Uppsala

Ångströml_uppsala_Firesafe

På uppdrag av NCC utför vi brandskyddsisolering och brandskyddsmålning samt brand- och ljudtätning på projektet Ångströmlaboratoriet i Uppsala

I Uppsala genomför NCC en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. På uppdrag av Akademiska Hus skapas en god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som lärare och forskare. Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet som möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö.