Centralstationen i Stockholm

Stockholm station_1200x500

Vi är stolta över att få i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på Centralstationen i Stockholm.

Här brandskyddas stål- och betongbalkar av vår avdelning i Stockholm i samarbete med Mytec Ytbehandling AB.
Betongbalkar kläs in med med 27,5 mm Promatect-H RWS/HC och de stora betongfyllda stålbalkarna sandblästras, grundas och målas med Chartek 7 till brandteknisk klass HC-180.

Per Nilsson (3:e från vänster) och hans kollegor Robert Norrby, Mikael Karlsson och Max Clauss har i flera månader planerat och lagt grunden för detta projekt. 

På bild är även Hallvard Kristoffer Engøy (4:e från vänster) från Firesafe Norges Tekniska avdelning.