Söderbo – Östersund

Söderbo är ett nytt bostadsområde i Östersund där vi fått uppdraget att utföra brandskyddsarbete och fasadfogning.

(Bild: Diös)