Brandskyddsisolering

Byggnadstekniskt_bärande-konstruktioner_stiftning Firesafe


Behöver ni brandisolering i er byggnad? Då kan Firesafe hjälpa till. Vi har över 40 års erfarenhet av brandisolering i alla typer av byggnader och för alla slags verksamheter.


Bärande konstruktioner skall brandskyddsisoleras eller brandskyddsmålas. Vid hög värme ger stål vika. För att förhindra detta skyddar man stålet, antingen genom att måla det med brandskyddsfärg eller genom att montera på brandskivor eller brandisolering.​

Vid brandskyddsisolering används stenullsisolering eller inklädnadsskivor, beroende på byggnadens förutsättningar

Brandskyddsisolering är en viktig form av brandskydd. Firesafe har en rad lösningar som kan skydda konstruktioner och hindra brandspridning. Rätt utfört och rätt produkter kan markant reducera konsekvenserna av en brand.

Firesafe är totalleverantör inom brandskydd. Det betyder att ni får allt ni behöver från en och samma leverantör. På det sättet sparar ni både tid och pengar på ert totala brandskydd.

Firesafe erbjuder:

  • Projektering
  • Installation
  • Kontroll och underhåll 
  • Allt inom brandskydd

Har ni ett projekt och behöver en samarbetspartner för brandskyddet? Då hjälper Firesafe er. Läs mer nedan eller ta kontakt med oss för ett erbjudande idag.

Medarbetare hos Firesafe.

Vi är redo att hjälpa dig

Firesafe har en rad lösningar som kan skydda konstruktioner och hindra brandspridning. Rätt utfört och rätt produkter kan markant reducera konsekvenserna av en brand.