Brandisolering

Byggnadstekniskt_bärande-konstruktioner_stiftning Firesafe

Firesafe utför brandisolering i alla typer av byggnader

Behöver ni brandisolering i er byggnad? Då kan Firesafe hjälpa till. Vi har över 40 års erfarenhet av brandisolering i alla typer av byggnader och för alla slags verksamheter.

Få et erbjudande

Isolering är en viktig form av brandskydd. Firesafe har en rad lösningar som kan skydda konstruktioner och hindra brandspridning. Rätt utfört och rätt produkter kan markant reducera konsekvenserna av en brand.

Firesafe är totalleverantör inom brandskydd. Det betyder att ni får allt ni behöver från en och samma leverantör. På det sättet sparar ni både tid och pengar på ert totala brandskydd.

Firesafe erbjuder:

 • Projektering
 • Installation
 • Kontroll och underhåll 
 • Allt inom brandskydd

Vill ni ha brandisolering i er byggnad? Då hjälper Firesafe er. Läs mer nedan eller ta kontakt med oss för ett erbjudande idag.

Vad är brandisolering?

Brandisolering är olika lösningar som skyddar byggnader och konstruktioner mot brand. Till exempel kan man isolera en bärande konstruktion med plattor och stenull. Utan rätt isolering skulle branden kunna skada pelaren och leda till stor förstörelse. 

Principen påminner om vanlig isolation i byggnader. Man vill isolera för att bevara värmen. Brandisoleringen fungerar på samma sätt: den förhindrar att branden sprider sig och skadar viktiga konstruktioner. 

Användning av brandisolering kan:

 • Hindra spridning av brand
 • Hindra att bärande konstruktioner kollapsar
 • Minska skadorna på byggnaden

Våra produkter inom brandisolering

Firesafe har flera olika produkter och lösningar som ger bra brandskydd.

Våra produkter inom brandisolering:

 • Spray
 • Stenull
 • Brandskyddsmålning

Spray

Firesafe har lång erfarenhet av sprayisolering. Isolering med spray ger ett bra brandskydd och kan även bespara er både tid och pengar. Det passar perfekt när det inte lämpar sig att göra större ändringar på byggnaden, på grund av tid eller andra orsaker.

Stenull

Stenull ger bra brandskydd och används ofta till pelare, bjälkar, rör och kanaler av stål. Sådan isolering består av fibrer gjorda av sten.Ofta används skivor som kapas och fästs på den bärande konstruktionen. De har en högre smältpunkt än annan isolering och tål upp emot 1 000 ℃.

Firesafe använder bland annat stenull från kända ISOVER. ISOVER FireProtect 150 är testat och godkänt för brandmotstånd i upp till 240 minuter. Du hittar säkerhetsdatabladet och teknisk dokumentation på våra sidor.

Brandskyddsmålning  

Firesafe använder även brandskyddsmålning. Vi använder bland annat brandskyddsfärgen Interchar från märket International. Interchar är en vattenbaserad brandskyddsfärg med högt brandmotstånd. Färgen ger upp till 120 minuter brandskydd för bärande stålkonstruktioner.

Interchar har testats, bedömts och certifierats i enlighet med en rad standarder. Du kan läsa mer om brandskyddsmålning på våra sidor.

Vilka delar av en byggnad behöver brandisolering?

branntetting

Brandisolering är särskilt viktig i byggnader med kanaler, rör, bjälkar, stolpar, tak och andra konstruktioner i stål. Målet är att minska risken vid en eventuell brand.

Följande konstruktioner bör brandisoleras:

 • Ventilationskanaler och rör
 • Stål och bärande konstruktioner
 • Korrugerad takplåt 

Brandisolering av ventilationskanaler och rör

Isolering av ventilation med stenull kan vara ytterst effektivt. Man kan få ut rök och värme genom ventilationssystemet. Därför kan isolering av ventilationskanaler hindra spridningen av brand, vilket reducerar skadeomfattningen.

Brandisolering av stål och bärande konstruktioner

Det är särskilt viktigt att skydda bärande konstruktioner. Här talar vi exempelvis om pelare (både fristående och intill vägg), bjälkar och liknande. Om dessa kollapsar, kan branden leda till ännu större skador. Med användning av isolering med högt brandmotstånd kan dessa stå tills branden är släckt.

Brandisolering av korrugerad takplåt

Användning av takplåt är kostnadseffektivt, men de tål inte hög värme. Vid brand kan sådana tak kollapsa. Stenull är som tur är ytterst effektivt till att skydda sådana tak mot brand.

Firesafe hjälper er att skydda byggnaden mot brand

Vi är totalleverantörer inom brandsäkerhet. Via oss får ni den hjälp ni behöver före, under och efter att ett byggprojekt har färdigställts. Hos oss får ni teknisk kompetens, personlig service och över 40 års erfarenhet.

Har du frågor? Eller vill du ha ett erbjudande? Kontakta oss idag.

Få med deg de viktigste krav, oppdateringer og endringer innen for brannsikkerhet.

Kontakta oss

firesafe_sba_topp

Vi är redo att hjälpa dig

Firesafe har en rad lösningar som kan skydda konstruktioner och hindra brandspridning. Rätt utfört och rätt produkter kan markant reducera konsekvenserna av en brand.