Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Beskrivningen upprättas under byggtiden vid om eller nybyggnation. När bygget är klart lämnas slutbesked och brandskyddsdokumentation upprättas.

Dokumentet är sedan grunden till hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) skall bedrivas, en bruksanvisning om man så vill.

Service_Firesafe