Dokumentation av brandskyddsarbete


Vårt arbete dokumenteras

Under vårt arbete dokumenterar vi varje moment. Av dokumentationen skall det framgå vad som är brandskyddat, vilket material som har använts samt den uppnådda brandklassen.

Under projektets gång dokumenterar vi löpande all nödvändig dokumentation. Detta kan vara egenkontroller, ritningar, intyg, samt övrig produktinformation.

Spårbarhet

Vårt brandskyddsarbete är alltid spårbart. Vid större projekt gör vi även anpassade kvalitets-, och miljöplaner som svarar upp mot projektets uppställda krav.

Delar av dokumentationen är

Egenkontroll  – Egenkontrollen fylls i löpande och fungerar som ett “kvitto” på att brandskyddet är utfört enligt gällande typgodkännande.

Ritning – Om så önskas märks utfört brandskydd in på ritningar så att man kan koppla ihop egenkontroller och ritning.

Märkning – Utfört brandskydd märks med en klisterlapp som anger vilken brandklass som gäller, produktval samt vilken montör som har utfört brandskyddet.

Intyg – Slutintyg för brandskyddet överlämnas när brandskyddet är kontrollerat och godkänt av ansvarig arbetsledare.

Byggnadstekniskt_dokument_Firesafe