Syftet att jobba med riskinventering är att undvika olyckor. En riskanalys innebär en systematisk identifiering av riskkällor samt en utvärdering. Firesafe hjälper dig att hitta dina risker samt åtgärda dom.