Utrymningsorganisation / nödlägesberedskap

Utrymning och nödläge

En fungerande utrymning är avgörande för att rädda liv och utrymma en byggnad på bästa sätt vid en brand eller annan orsak till utrymning som miljöpåverkan, naturkatastrof eller hotbild.

Dagens arbetsplatser erbjuder hybridtjänster vilket ställer andra krav på utrymningssäkerheten.

Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Om byggnaden är utrymd när räddningstjänsten anländer kan dom fokusera på att släcka branden i stället för att rädda liv.

Vi hjälper er och skräddarsyr en fungerande utrymningsorganisation utifrån era behov och förutsättningar.

Vi rekommenderar alltid att ta fram en utrymningsstrategi innan man övar utrymning (läs mer om utrymningsövning och inrymning under Firesafe utbildning).