Brandskyddsarbete på kv. Fyrtornet

Firesafe utför brandskyddsarbete på Fyrtornet som är en del av Embassy of Sharing

Vi är väldigt stolta över att vi fått i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på projektet Fyrtornet som är den första av 7 fastigheter i uppbyggandet av kvarteret Embassy of Sharing i Hyllie, Malmö.

Embassy of Sharing är ett unikt projekt i Malmö där hållbarhet genomsyrar varje del av projektet. Det ska vara lösningar som ger minsta klimatavtryck och ett nytänkande kring inkludering och social innovation. Den första byggnaden, Fyrtornet, kommer bli Sveriges högsta kontorshus i trä. Trä är ett hållbart byggmaterial med låg klimatpåverkan i jämförelse med andra material och Både stomme och de bärande delarna i konstruktionen kommer vara i trä.

För att säkerställa att funktioner, monteringsanvisningar och utlovade miljö- och hållbarhetskrav uppfylls plus att massivt trä beter sig helt annorlunda än betong och gips så har vi utfört brandtester av våra produkter i KL-trä i testlaboratorier.

– Att utföra brandskyddsarbete i träkonstruktion är inget nytt för oss. Vi har flera projekt bakom oss bland annat Kulturhuset Sara i Skellefteå, så vi känner oss trygga med de lösningar och produkter vi använder och erbjuder, säger Peter Sandqvist regionchef på Firesafe i Lund.

-Vi kommer gärna in i ett tidigt byggstadie och kan på så sätt minimera och effektivisera genom att hitta bästa lösningar för till exempel genomföringar.

Fyrtornet kommer bestå av 11 våningar, vinterträdgård och en glasfasad med solceller samt en takterrass med utsikt över havet.

Det är ett mycket spännande projekt där byggbranschen kan dra lärdomar och utvecklas mot ett mer klimatneutralt byggande, avslutar Peter.