Pulversprinklers test

Så här effektivt fungerar en pulversprinkler.

En pulversläckare kan man använda i miljörum eller liknande utrymmen där stor brandrisk finns och där en punktinsats kan göra stor effekt. Pulversprinklern reagerar på värmen från lågan.