Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lag skall verksamheter som antingen hanterar brandfarlig vara yrkesmässigt eller i större mängder ha en eller flera utbildade föreståndare för brandfarlig vara. Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk och med utbildad personal förhindras att olyckor inträffar.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar kravet på en utsedd föreståndare. Föreståndaren ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga varor samt goda kunskaper om varornas egenskaper och hur de skall hanteras och förvaras. Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor.

Riktar sig till: Anläggningar som har mycket enkel hantering (föreståndargrupp 1), mindre omfattande hantering utan cisterner (föreståndargrupp 2) och mindre omfattande hantering med cisterner (föreståndargrupp 3). Exempel på detta kan vara restaurangkök, butiker, läkarmottagningar/mindre sjukhus/sjukhem, kemilaboratorier i skolan, byggarbetsplatser, måleriverksamhet, bilverkstäder, bensinstationer m.m. Alltså verksamheter som säljer, lagerför eller hanterar brandfarliga varor i den mängd som erfordrar en föreståndare.

Innehåll:
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Teori brandfarliga varor
Vilken typ av släckutrustning som är lämplig
Tillstånd och tillståndsansökan för brandfarlig vara

Tidsåtgång:
Utbildningen är 1 dags utbildning vid ett tillfälle.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Grundläggande brandkunskap.

Artikelsnummer: 320318

———————————————————————————————

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)