EKOPLUS är benämningen på våra MILJÖSLÄCKARE. Dessa släckare är utvecklade
med fokus på att ha en så låg påverkan på miljön som möjligt.
För att kunna bilda den filmbildande skumvätskan som effektivt släcker branden
innehåller alla skumkoncentrat på marknaden föreningar av fluor och kol (fluortensider).
I våra miljösläckare är andelen av dessa föreningar lägre än i andra skumsläckare.
EKOPLUS innehåller endast 0,04% flourtensider därför är skummet i släckaren klassat
som lätt nedbrytbart och släckaren uppfyller de tuffaste kraven på miljöpåverkan.
Tempus EKOPLUS uppfyller alla krav som ställs av Milieukeur.

EXKLUSIV:
Våra brandsläckare EXKLUSIV är designade för exklusiva miljöer. I högglanspolerat
rostfritt stål blir dom en del av inredningen. Brandsläckare är röda för att man lätt ska
se dem, det kan innebära problem i miljöer där inredning och design inte får störas.
EXKLUSIV är lösningen på detta problem.
Rostfritt stål ger även bästa tänkbara korrosionsskydd.

Tempus® METALL TPM 90
Brand i metall kräver speciella släckmedel. Tempus® METALL TPM 90 har skapats
för att släcka bränder i bland annat aluminium, litium, magnesium och natrium. Den
innehåller 9 kg L2-pulver som tillsammans med den specialutvecklade applikatorn gör
släckaren mycket effektiv vid bekämpning av brand i dessa material.

Tempus® Fritössläckare KSF 6
Tempus® Fritössläckare är en speciellt utvecklad handbrandsläckare med en unik
skumvätska som effektivt släcker bränder i matfett och frityrolja och aktivt förhindrar
återantändning. Den är också effektivt mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och
papper och mot bränder i plast och brännbara vätskor.
Släckaren är lämplig för restauranger, hotell, snabbmatsställen, korvkiosker eller andra
verksamheter med fritöser, spisar eller stekhärdar.

FROSTMAX
Tempus® FROSTMAX är en patronladdad skumsläckare fylld med 9 liter av den effektiva
AFFF skumvätskan Imprex F. Brandsläckaren tål att användas ner till -20°C och är
därför lämplig för miljöer där temperaturen kan understiga 0°C.

TAKSPRINKLER/PULVERSPRINKLERS
Pulversläckare speciellt framtagen för montering i tak. Lämplig för obevakade utrymmen
så som förråd och soprum.
Aktiveras automatiskt vid 79-93 grader beroende på modell och med hjälp av en spridare fördelas pulvret över
en yta på upp till 12,5 m2. Levereras med fäste för montering i tak.

PULVERAGGREGAT
Den stora mängden släckmedel i pulveraggregat gör att man inte behöver avbryta mitt
i en släckning för att hämta en ny brandsläckare. Detta gör att dom passar på platser
med större brandrisker, som exempelvis industrin, försvaret, maskinhallar eller fordonsverkstäder.
Aggregaten är utrustade med en formstabil armerad gummislang som förhindrar att
slangen viker sig och stoppar flödet. Slangen är dessutom försedd med avstängningsventil
vid munstycket.
Kraftiga hjul av massivt gummi gör att aggregatet blir lättrullat och att du trots dess vikt
enkelt kan ta den dit den behövs.