Brandpost och brandslang

En brandpost/brandslang kopplad till vanligt vatten har många fördelar. Inte bara att vattnet är en effektiv brandsläckare, men du slipper även få slut på släckmedel.


Vi på Firesafe kan montera och installera alla sorters släckmedel:

Varför välja en brandpost?

En fast brandpost ger dig alltid en enkel tillgång till brandsläckning. Brandposter har två särskilt viktiga fördelar:

 • Du har obegränsade mängder att släcka med
 • Du får branden och omgivningen nedkyld så att man kan förhindra att branden sprids

Om det finns tillgång till släckningsvatten i byggnaden, kan det vara en mycket god investering att installera en brandpost. Firesafe hjälper dig.

Bostadsrättsförening och samägande

En brandpost av hög kvalitet tillfredsställer regelverk för släckningsutrustning i bostäder. Det kan likväl vara värt att komplettera med pulver- eller skumsläckare. Hos Firesafe har vi alla slags produkter inom brandskydd. Våra rådgivare hittar en lösning som passar bostadsrättsföreningen.

Så använder du en brandpost:

 • Skruva på kranen så att slangen fylls.
 • Dra ut tillräckligt av slangen för att nå fram till branden.
 • Se till att du alltid har en fri utrymningsväg.
 • Om det är möjligt, se till att ha vinden i ryggen så att flammorna blåser bort från dig.
 • Sitt på huk när du släcker. Då undviker du att andas in giftiga gaser och vattenångor.
 • Justera strålen med munstycket och rikta strålen mot brandens kärna.
 • Använd inte mer vatten än nödvändigt, men fortsätt tills du är säker på att branden är släckt.
 • När branden är släckt stoppar du vattnet med munstycket, rullar ihop slangen och hänger den på sin plats.
 • Stäng av kranen, öppna munstycket och tappa ut överflödigt vatten så att slangen inte står med tryck.

Montering av brandposter

Montering bör göras av professionella. Våra experter har god erfarenhet av byggnader av alla storlekar och typer.

Placering – lättillgänglig

Först och främst måste din brandpost vara nära vattentillförseln. Därutöver ska slangen placeras så att den enkelt kan nås i en brandsituation.

Längd – inte längre än 30 m

Det är viktigt att den är tillräckligt lång för att nå till alla rum, men den ska inte vara längre än 30 m.

Brandpost_Firesafe

Kontroll av din brandslang

Som totalleverantör inom brandskydd utför vi på Firesafe även kontroll, inspektion och underhåll av brandslangar och släckutrustning, så att du alltid kan vara säker på att din utrustning fungerar vid eventuell brand.

Dokumentation och åtgärdsplan

När vi har varit på kontroll kommer du få dokumentation och en prioriterad åtgärdsplan med kostnadsberäkning för förbättring av eventuella fel och brister. Om vi upptäcker fel på din brandslang under kontrollen, kan detta även rättas till på en gång.

Du hittar oss över hela landet

Firesafe har kontor över hela landet. Du hittar alltid en brandtekniker i närheten

Vill du ha du en brandsäker byggnad? Då bör du kontakta oss genom att klicka nedan.