Brandskyddskontroll

För att säkerställa tillräcklig brandsäkerhet i en byggnad är det viktigt att göra en brandskyddskontroll och riskbedömning.


Vad innebär en brandskyddskontroll?

Det är viktigt att bedöma risken både vid byggande av nya fastigheter och vid renovering av befintliga byggnader. Det viktigt att någon är med från start som kan planera brandsäkerheten. Det hjälper vi på Firesafe gärna till med. Då kan ni vara säkra på att ni inte behöver göra stora ändringar på grund av brandtekniska skäl i efterhand.

Hjälp hela vägen från projektering

Firesafe kommer ofta in redan i starten av ett projekt. Då är vi med hela vägen från början till slut – oavsett om det gäller en nybyggnation, renovering eller nya system för brandskydd. Våra duktiga rådgivare kan bistå er med brandskyddskontroll och ger er rekommendationer och vägledning längs vägen. 

Brandrisk och brandskyddskontroll

Med risk menar vi sannolikheten för, och konsekvenserna av, att något oönskat ska inträffa eller utvecklas. En riskbedömning av brand innebär således en grundlig genomgång av vilka skador och konsekvenser en brand kan ha för hälsa, liv och miljö.

Allmänna överväganden som ska beaktas i en riskbedömning och brandskyddskontroll:

  • Hur kommer anläggningen påverka omgivningarna?
  • Vilka komponenter/delar av/aktiviteter på anläggningen kan potentiellt utlösa en oönskad händelse?
  • Vilka orsakskedjor kan leda till en större olycka?
  • Vilken inverkan kommer omgivningarna ha på anläggningen?
  • Finns det möjligheter för översvämning, ras, jordskalv, högvatten o.s.v.?
  • Sabotage och andra avsiktliga handlingar
  • Befolkningstäthet
  • Grundförhållanden

Brandskyddskontroll med Firesafe

En brandriskbedömning ger dig svar på om byggnadens utformning och drift överensstämmer med gällande föreskrifter kopplade till förhållanden såsom hantering och brandfarliga material, brandförebyggande åtgärder samt hälsa, miljö och säkerhetsarbete i verksamheten.


Vi kan bli din samarbetspartner

Vi vill gärna vara din totalleverantör inom brandskydd. Då slipper du att förhålla dig till många samarbetspartners, och du kommer spara både tid och pengar. Det blir lättare för dig att få en översikt över arbetet som görs. Med brandskyddskontroll från Firesafe kan du vara trygg med att brandsäkerheten är i ordning.

Firesafe hjälper företag, förvaltare och föreningar med brandskydd. Vi bistår gärna under byggprocesser eller vid ombyggnationer av olika byggnader.

Professionell, säker och överskådlig leverans

Firesafe ger er en professionell, säker och överskådlig leverans. Det innebär att vi hjälper er att få en brandsäker byggnad och att ni samtidigt får den dokumentationen ni behöver. Med dokumentationen på plats kommer brandskyddet framöver bli enklare för er. 

Behöver du hjälp med brandskyddskontroll och riskbedömning av brand? Firesafe har lång och bred erfarenhet. Vi är ledande i Norden när det gäller brandskydd, och vi har hjälpt företag och föreningar att skydda sig mot brand i över 100 år. Vi kan vår sak och med oss kan du vara säker på att arbetet utförs professionellt och riktigt.

Vad förorsakar brand?

Brand i köket är vanligast

Vi ser att det fortfarande är köket som är källan till flest bränder, och då i synnerhet brand från spisen. Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav. I bostadsrättsföreningar är det viktigt att få hjälp med brandskyddskontroll av professionella. Vi hjälper er gärna.

Regelverk för riskbedömning och brandskyddskontroll

Detta regelverk innebär att en säkerhetshänsyn ska vara integrerad i samtliga faser, inklusive projektering, installering, drift och avveckling. Riskbedömning och brandskyddskontroll ska även innefatta interna och externa förhållanden samt oönskade avsiktliga handlingar.

Med utgångspunkt i denna bedömning ska man därför utarbeta planer och åtgärder för att reducera risken. Åtgärder kan antingen vara förebyggande eller skadebegränsande, eventuellt i kombination med arealmässiga begränsningar och information till användarna av byggnaden.

En bedömning av brandrisker ska uppdateras regelbundet, och i fall där det gjorts ändringar på anläggningen eller byggnaden.

Erfarenheten och kompetensen som behövs

Hos Firesafe har vi både den erfarenheten och kompetensen som behövs för att göra en grundlig riskbedömning. Genom att följa våra bedömningar och rekommendationer kan du minska risken för brand så mycket som möjligt.

Vi hjälper till att rätta till eventuella fel och brister 

Vi är en totalleverantör inom brandsäkerhet. Det innebär att vi inte bara genomför brandskyddskontroller utan även kan hjälpa till att åtgärda eventuella fel och brister. Vi kan hjälpa er med planering, montering och kontroll av system för brandsäkerhet. Just därför är det värt att kontakta oss när du behöver någon som bedömer brandrisken i byggnaden.

Vi erbjuder även en rad andra tjänster inom brandsäkerhet. Läs mer om dessa tjänster nedan.

Service_Firesafe

Våra tjänster inom brandsäkerhet

Vi är Nordens ledande totalleverantör inom brandskydd. Det innebär att vi erbjuder alla produkter och tjänster som behövs för att byggnaden ska bli brandsäker. Företag, föreningar, ägare eller förvaltare av en fastighet har mycket ansvar. Dela ansvaret för brandskyddet med oss på Firesafe.

Som totalleverantör inom brandsäkerhet kan vi även erbjuda följande tjänster:

Brandteknisk rådgivning (brandfarliga ämnen etc.)
Brandtätning och brandisolering av stål
Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer
Kurs och utbildning
Utrymningsplaner
Brandtätning och brandisolering av stål
Brandlarm
Fasta släcksystem

Eftersom vi är en totalleverantörer, behöver du inte förhålla dig til