Brandskydd i hela Sverige

Brandsläckare_Firesafe

Brandskydd

Firesafe finns i hela Sverige. För oss är brandskyddet avgörande för att förhindra skada på människor och egendom vid eventuellt brand. Det är även viktigt att kunna förhindra brand.

Vi tar uppdrag i hela Sverige. Från region norr med orter som Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Hudiksvall, Falun och Gävle. Mitt Sverige med t ex Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping Örebro, Västra Sverige, Göteborg, Trollhättan, Jönköping, Skövde, Värnamo. Södra Sverige med Malmö, Lund, Trelleborg, Ystad, Kristianstad, Karlskrona, Helsingborg och Hässleholm. Vi täcker hela Sverige.


Det är ingen hemlighet att kunskap om brandskydd kan rädda liv och egendom. Vid en brand är det inte nödvändigtvis eldflammorna som dödar, röken är minst lika skadlig.

Brandskydd är naturligtvis lika viktigt på alla andra platser. Om invånarna får mer kunskap om förhindrande och släckning av brand, kan många liv räddas.

Genom att surfa på nätet kan du lära dig mycket om brandskydd. Du kan till exempel läsa mer om brandskydd i hemmet hos Brandskyddsföreningen.

Övning ger färdighet – brandskydd hemma

Både privata och företag bör ha brandövningar regelbundet. I Luleå kan brandskydd bli enklare att hantera med regelbundna övningar, helst en gång om året.

Aktivera brandlarmen och förklara för alla, inklusive barnen, hur de ska reagera. Det är viktigt att komma ut ur huset fortast möjligt om det skulle börja brinna.

Se till att alla känner till utrymningsvägar. Kom ihåg att ibland måste evakuering göras genom fönster. Det kan därför vara värt att ha brandstegar tillgängliga på sovrum.

Ha en brandplan

Det är lätt hänt att få panik om det börjar brinna. Vem ska göra vad, och när ska olika saker göras?

En bra regel att komma ihåg är ”rädda (evakuera), larma och släcka”. Det betyder att du först och främst ska fokusera på att få ut allt säkert ur det brinnande huset.

Därefter kan brandkåren larmas, innan man eventuellt försöker släcka branden. Kom ihåg att i vissa fall är det inte möjligt att släcka branden själv.

  1. Rädda
  2. Larma
  3. Släck

Minska brandrisken

För att lyckas med brandskydd är det bland annat viktigt att veta hur brandrisken kan minskas till ett minimum.

Det finns en rad åtgärder som kan reducera brandrisken. Alla hushåll bör vidta följande åtgärder regelbundet för att förhindra brand:

  • Varje kväll: Kontrollera att alla elektriska apparater är avstängda, och att levande ljus har släckts.
  • Varje månad: Kontrollera jordfelsbrytare och brandvarnaren.
  • Varje kvartal: Kontrollera brandslangar, pulversläckare, tryckmätare i brandsläckare och köksfläkt.
  • Varje halvår: Ha brandövningar, skruva åt proppsäkringar och kontrollera att det inte finns brännmärken i säkringsskåp. 
  • Varje år: Titta efter brandmärken i stickkontakter, byt ut batteriet i brandvarnarna.
  • Var femte år: Få besiktning av en elinstallatör. Kontrollera brandsläckare hos någon som erbjuder det.
  • Var tionde år: Förnya brandvarnare. Beställ service på apparater för brandsläckning.

Så släcks en brand

I Luleå bör brandskydd även omfatta upplärning kring brandsläckning. Invånarna bör ha kunskap om hur en brand kan släckas.

Som regel användas pulver-, vatten-, skum-, eller vätskesläckare eller brandfiltar till att släcka brand. Det är bra att ha tillgång till både pulver och vatten, då olika brandtyper helst ska släckas på olika sätt.

Du ska till exempel aldrig släcka en brand i en fritös med vatten. Det kan leda till en explosion. Här bör du hellre kväva eldflammorna med lock eller specialsläckare.

Kom även ihåg att trycket från brandsläckare som är baserade på skum eller pulver kan sprida branden, speciellt om det används på brännande fett så som frityrolja.

Har du frågor om brandskydd?

Om du vill lära dig mer om brandskydd och brandsäkerheten i allmänhet, kan du ta kontakt med Firesafe, och få expertråd.

Vi har kunskap och kompetens inom brandskydd, och ger dig bra tips längs vägen.

Kontakta oss

Vi tar uppdrag i hela Sverige. Från region norr med orter som Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Hudiksvall, Falun och Gävle. Mitt Sverige med t ex Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping Örebro, Västra Sverige, Göteborg, Trollhättan, Jönköping, Skövde, Värnamo.Södra Sverige med Malmö, Lund, Trelleborg, Ystad, Kristianstad, Karlskrona, Helsingborg och Hässleholm. Vi täcker hela Sverige.