Stockholm Syd

Postadress: Box 32050, 126 11 Stockholm
Besöksadress: Vretensborgsvägen 20, 126 30 Stockholm
Telefon: 010-155 09 00

Våra affärsområden

Byggnadstekniskt brandskydd: 010-155 09 11
Entreprenadverksamhet som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och akustiktätning.

Kontroll & Underhåll Brandskydd: 010-155 09 12
Konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap.

System: 010-155 09 13
Fasta släcksystem, gassläcksystem och brandlarm.

—————————————————————————

Fakturafrågor för dig som kund skickas till: kundtjanst@firesafe.se
Fakturor skickas till: faktura@firesafe.se
Organisationsnummer: 556262-9260

Våra kontorsorter