Lund

Besöks- och postadress: Gnejsvägen 15, 224 78 Lund
Telefon: 010-155 09 30

Våra affärsområden

Byggnadstekniskt brandskydd: 010-155 09 21
Entreprenadverksamhet som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och akustiktätning.

Kontroll & Underhåll Brandskydd: 010-155 09 22
Konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap.

System: 010-155 09 23
Fasta släcksystem, gassläcksystem och brandlarm.

—————————————————————————

Fakturafrågor för dig som kund skickas till: kundtjanst@firesafe.se
Fakturor skickas till: faktura@firesafe.se
Frågor angående leverantörsfakturor skickas till: levreskontra@firesafe.se
Organisationsnummer: 556262-9260

Medarbetare region syd - Lund

Alla våra kontorsorter