Stockholm - Täby

Besöks- och postadress: Ritarslingan 20A, 187 66 Stockholm
Växel: 010-155 09 10

Våra affärsområden

Byggnadstekniskt brandskydd: 010-155 09 11
Entreprenadverksamhet som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och akustiktätning.

Kontroll & Underhåll Brandskydd: 010-155 09 12
Konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap.

System: 010-155 09 13
Fasta släcksystem, gassläcksystem och brandlarm.

—————————————————————————

Fakturafrågor för dig som kund skickas till: kundtjanst@firesafe.se
Fakturor skickas till: faktura@firesafe.se
Frågor angående leverantörsfakturor skickas till: levreskontra@firesafe.se
Organisationsnummer: 556262-9260

Medarbetare i region öst - Stockholm Norr

Alla våra kontorsorter