Aerosolsläcksystem

FirePro Aerosol är en släckgas som effektivt bekämpar bränder genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid, vilket effektivt kyler branden

Aerosolsläcksystem från FirePro är ett effektivt och pålitligt rums- och objektskydd som fungerar genom att fylla ett utrymme med aerosoler, sänka temperaturen och släcka branden. Den slår effektivt ut klass A, B och C-bränder.

Det är ozonvänlig eftersom den inte innehåller några CFC och är SNAP-listad (Significant New Alternative Policy) enligt EPA* (U.S. Environmental Protection Agency). FirePros FPC fast kondenserade aerosolbildande förening innehåller inga ämnen som bidrar till global uppvärmning eller har en negativ inverkan på miljön.

· Upp till 15 års livslängd.
· Säkert för människor och miljö.
· Hållbar och miljövänlig

· ODP = Noll
· GWP = Noll
· ALT = Försumbar

Läs mer om aerosolsläcksystem här
Läs mer om aerosolsläcksystem för skåp här