Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig_Firesafe

Vad gör en brandskyddsansvarig? Jo, En brandskyddsansvarig tar ansvar för att verksamhetens eller byggnadens totala brandskydd är uppdaterat och funktionsdugligt.

Samtliga verksamheter ska enligt Lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Firesafe har lång erfarenhet av brandskydd hos företag, verksamheter och organisationer. Vi jobbar med alla typer av byggnader och fastigheter.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Brandskyddsansvarig:
    Då får ni en anställd på Firesafe som fungerar som er brandskyddsansvarig
  • Brandskyddsansvarig-utbildning:
    Firesafe har även utbildningar så någon hs er kan vara brandskyddansvarig

Nedan förklarar vi dessa tjänster närmre.

Brandskyddsansvarig 

Som kund hos Firesafe kan man få tillgång till en person hos oss som blir er brandskyddsansvarig. Vi träffar er på regelbunden basis och kommer att vara er rådgivare i era brandskyddsfrågor. Då kan ni vara säkra på att brandskyddsarbetet alltid är uppdaterat.

Firesafe kan lösa konkreta och definierade frågeställningar. Vi kan även hantera brandskyddsfrågor som dyker upp i den dagliga verksamheten. Vi har stor erfarenhet och kompetens inom brandskydd och SBA och är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå.

Vill ni ha hjälp med ert brandskydd och önskar en brandskyddsansvarig?

Utbildning: Brandskyddsansvarig

Det krävs mycket kunskap för att kunna vara brandskyddsansvarig. Firesafe hjälper dig med den kunskap du behöver. Vår utbildning för brandskyddsansvarig passar för anställda i alla sorters fastigheter och hos alla typer av företag. Med bra utbildning blir brandskyddsarbetet enklare. 

Kunskap och verktyg

Som brandskyddsansvarig förväntas man kunna allt från förordningar och ansvarsfördelning till uppföljning av SBA och utrymning. Utbildningen ger den kunskap och de verktyg som krävs för att axla ansvaret.

Gör dig redo för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Den här utbildningen ger er övergripande kunskaper om vad som förvänta av den brandskyddsansvariga. Efter utbildningen ska ni känna till hur man leder, fördelar och utför det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Genomförande av egenkontroller

Vill du anmäla dig till utbildningen? Läs mer här

Service_Firesafe_brandkunskap

Vad säger lagen om brandskydd?

Brandskydd omfattas av lagar och allmänna råd från myndigheterna.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för brandskyddet. 

Det innebär bland annat att man ansvarar för släckutrustning och livräddning vid brand eller annan olycka. Därutöver är det viktigt enligt lagen att både reducera sannolikheten för och konsekvenserna av brand.

Statens räddningsverks allmänna råd

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) omnämner även brandskyddsarbetet. Bland annat hänvisas det till att man inte ska bedöma brandskyddet utifrån en enskild kontroll eller utifrån enskilda brandskyddsåtgärder. Ett bra brandskyddsarbete måste vara systematiskt och kontinuerligt. 

Just därför är det viktigt med god dokumentation av arbetet som görs. Sådan dokumentation bör innehålla beskrivningar av byggnaden och dess brandskyddslösningar, verksamhet som bedrivs där och organiseringen av brandskyddet.

Statens räddningsverk kommer även med följande råd: 

  • Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

På vår utbildning lär du dig allt du behöver veta om dokumentation och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Därför bör du välja Firesafe

Firesafe arbetar med allt inom brandsäkerhet. Vi har lång erfarenhet med olika typer av byggnader och organisationer. Det finns flera bra anledningar till att välja Firesafe. 

1. Du sparar tid och pengar

När du har en enda samarbetspartner för ert brandskydd sparar du både tid och pengar.

2. Du får enkel översikt

Hos oss får du en enkel översikt veckovis, månatliga och årliga rutiner. Du förhåller dig endast till en kontaktperson hos oss.

3. Du är i trygga händer

Hos oss får du bra uppföljning av kompetenta och professionella medarbetare. Allt vi gör dokumenteras noga.

Bra brandskydd kräver tillräckliga kunskaper och färdigheter. Det kan vara mycket att förhålla sig till. Firesafe hjälper dig med ansvaret.

Kontakta oss