Brandskyddsarbete och brandsäkerhet

Brandsläckare_Firesafe


Behöver du hjälp med brandsäkerhet och brandskydd? Firesafe är ledande i Norden i denna branschen. Vi kan det vi arbetar med, och vi har gjort det länge.

Ta kontakt för mer information om hur vi kan bistå er i brandskyddsarbetet.

Brandskyddsarbete med Firesafe

Firesafes tjänster kan inkludera bland annat brandsäkerhet, brandteknisk rådgivning, brandteknisk installation och underhåll och service, brandhantering, brandskyddsarbete och andra tillhörande områden. Vi har många års erfarenhet av byggnadstekniskt brandskyddsarbete, brandtätning och passivt brandskydd och har personal i hela Sverige som kan utföra uppdrag.

Från region norr med orter som Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Hudiksvall, Falun och Gävle. Mitt Sverige med t ex Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping Örebro, Västra Sverige, Göteborg, Trollhättan, Jönköping, Skövde, Värnamo.
Södra Sverige med Malmö, Lund, Trelleborg, Ystad, Kristianstad, Karlskrona, Helsingborg och Hässleholm. Vi täcker hela Sverige.

En brandkonsult arbetar med brandskyddsarbete och alla arbetsområden som ingår i ämnet. Som brandkonsult är man kapabel att utarbeta fullständiga brandkoncept för alla typer av byggnader.

Våra anställda har bred professionell kompetens och erfarenhet, vilket gör att vi kan ha en helhetssyn på frågor och uppdrag. Genom åren har vi fått specialkompetens inom brandsäkring av trähusbebyggelse, risk- och sårbarhetsanalyser, organisering av brandskyddsarbete och simulering av brandförlopp och evakuering.

Att tillämpa säkerhet kräver god kunskap. En brandkonsult ska ha kunskap om processerna som kontrollerar en brand, och förmåga att bedöma omfattningen av branden och skadorna. Centrala teman för en brandkonsult är brandfysik, brandskydd, byggnadsteknologi och riskbedömning av brand.

Kurser och utbildningsdagar

Som ägare och förvaltare av en byggnad ställs det krav på att du ska sätta dig in i de uppdaterade brandföreskrifterna.

Firesafe erbjuder kurser och seminarier så att du får den uppdaterade kunskapen du behöver. Vi erbjuder även kurser till studenter som utbildar sig till brandkonsulter i Norge och Sverige.

I kurserna går vi bland annat igenom:

  • Brandorsaker och statistik
  • Lagar och föreskrifter
  • Passiv och aktiv brandsäkring
  • Riskkartläggning och ansvar
  • Övning och utbildning
  • Kurserna hålls av brandkonsulter och andra brandtekniska rådgivare från Firesafe

Läs mer: Brandingenjör

Brandskyddsarbete: Säkring av omgivningarna

I offentliga byggnader och platser där allmänheten vistas, är det lagstadgat att använda säkerhetsskyltar. Detta gäller till exempel skyltning av brandsläckare eller en brandslang. Skyltar för utrymningsvägar och första hjälpen-kit ska vara gröna.

Ledlinjer ger bra märkning, och kan utgöra skillnaden mellan liv och död vid brand och rökutveckling. Den uppladdade energin i efterlysande ledlinjer lyser gulgrönt.

I samband med brandsäkerhet är en taktil märkning en viktig åtgärd för att alla ska kunna ta sig till ett säkert område. Taktil märkning ger en säker färd för alla, avsett funktionsförmåga, och är obligatorisk i enlighet med universell utformning.

En brandkonsult arbetar med brandteknisk projektering och rådgivning, utarbetande av säkerhetsstrategi och design av lösningar. En brandkonsult kan ge råd och rekommendationer gällande märkning och säkring av omgivningarna samt universell utformning av en byggnad.

Om du behöver hjälp i samband med säkring av omgivningarna, kan en brandkonsult från Firesafe hjälpa dig med detta.

Firesafe – totalleverantör inom brandskydd

Firesafe levererar totallösningar inom brandskydd, och kan bidra med rådgivning, kartläggning, projektering och design av lösningar anpassade efter din lokal.

Det här är praktiskt för dig som kund eftersom du endast behöver förhålla dig till ett företag. Kontakta oss idag för ett samtal utan förpliktelser.