Brandsläckare

En brandsläckare kan rädda liv och egendom. Firesafe har olika typer av brandsläckare till olika typer av bränder och krav. Vi hjälper dig att välja släckare till din fastighet.

Brandsläckare är viktigt att ha i ett i hem, men är också något som bör finnas på alla arbetsplatser och i offentliga rum. Firesafe hjälper företag, bostadsrättsföreningar eller ägare av näringslivsbyggnader med installation och service av brandsläckare. Vi har lång erfarenhet av brandsäkerhet i alla typer av byggnader. 

Brandsläckare till bostadsrättsföreningar och företag i alla typer av byggnader 

Att ha brandsläckare i byggnader  ingår i fastighetens totala brandskydd. 

Brandsläckare är

 • Effektiv mot olika typer av bränder
 • Lättillgängligt
 • Ett aktivt brandskydd vilket innebär att någon behöver själv aktiverar och hanterar släckaren.

Brandförebyggande åtgärder och godkända brandsläckare kan rädda liv och egendom. 

Vilken typ av brandsläckare är rätt för dina behov?

Firesafe kan erbjuda flera typer av brandsläckare. Följande är de vanligaste:

Vilken typ av brandsläckare som är rätt för dina behov beror på vilka olika typer av bränder som kan uppstå i din byggnad. Firesafe hjälper dig med valet.

Brandklasser

Det finn fyra olika brandklasser. Dessa hänvisar till vilka material som brinner:

 • A: trä, papper, textilier
 • B: brännbara vätskor som bensin och olja
 • C: gas som propan, metan och butan
 • F: frityroljor

Detta innebär inte att man behöver en brandsläckare per brandklass, men det är klokt att ha flera typer i samma byggnad. Läs mer om olika typer av brandsläckare i vårt sortiment nedan. 

Kolsyresläckare – släcker brand i elektrisk utrustning

Kolsyresläckare, också kallat koldioxidsläckare, lämpar sig för brand i vätskor, elektrisk utrustning eller gaser. En kolsyresläckare dämpar branden genom att kväva och i viss grad kyla den. Detta sker genom användning av koldioxid, som gör att syret i luften förtunnas.
Koldioxid leder inte elektrisk ström och dessa släckare är därför särskilt lämpade till bränder i elektriska apparater. Släckaren lämpar sig till köket, rum med datorer, laboratorier, mekanikbranscher och allt annat som använder sig av elektrisk utrustning.

En nackdel är att kolsyresläckare inte släcker bränder i material som trä, papper, textil eller frityr. Därför rekommenderas inte koldioxidsläckare som enda släckare i bostäder. 

Läs mer om kolsyresläckare

Pulversläckare – släcker alla typer av bränder

Detta är en brandsläckare som är en ”allround-släckare”, och den använder sig av ett släckmedel som heter ABC-pulver. Brandsläckaren lämpar sig till att släcka bränder i brandklasserna A, B och C – alltså bränder i trä, papper, bensin, oljor, elektriska installationer och gas.

En pulversläckare är väldigt effektiv och fungerar på bränder i olika material. Brandsläckaren är även enkel att använda. Man behöver nämligen inte sikta så bra för att släckaren ska vara effektiv. 

Den största nackdelen med pulversläckare är att det ofta blir stora följdskador efter släckning. Man måste ofta lägga lång tid på rengöring efteråt, och pulvret kan dessutom skada elektronik. Ett bra tips kan vara att välja en koldioxidsläckare till data- och serverrum och liknande. 

Läs mer om pulversläckare.

Skumsläckare – mest effektiv mot brand i vätskor

Detta är en brandsläckare som är av typen AB, det vill säga att den lämpar sig för brand i vätska, plast, kläder, fiber och papper. En skumsläckare är särskilt effektiv mot brand i vätskor. Den har bra räckvidd, men man måste sikta bra för att uppnå den bästa effekten. 

Skum har mindre följdskador än pulver. Skumsläckare behöver underhåll vart femte år och priset är aningen högre än en pulversläckare.

Läs mer om skumsläckare.

CTA: Kontakta oss

Regler för brandsläckare

Bilde

Brandsläckare ska vara lättillgängliga. De ska också vara lätta att se och hitta när det uppstår bränder. Därför ska handbrandsläckare generellt ha en röd färg om de är på allmänna platser eller arbetsplatser. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader:

 • hålla med utrustning för släckning av brand (kap. 2, 2 §)  

Detta kan inkludera brandsläckare, men även fasta släckningssystem och liknande. Prata med Firesafe om dina behov så tar vi gemensamt reda på vilken typ av utrustning som passar bäst för er byggnad och verksamhet..

Kurs i användning av brandsläckare

När en brandsläckare används mot brand, är det viktigt att känna till släckmedel samt typ av släckare. Då kan man använda släckaren mest effektivt. Som nämnt ovan är en del släckare lättare att sikta med än andra. Dessutom är det viktigt att man har ett släckmedel som matchar branden.

Att ha släckare placerat med skyltning och även utmärkta i utrymningsplanen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

Behöver ditt företag hjälp med ert systematiska brandskyddsarbete (SBA)? Då kan vi utbilda er i rutiner vid brand och hjälpa er att komma i gång med SBA. Vi tillhandahåller också praktiska släckövningar. Då lär ni er bland annat att använda brandsläckare och att släcka en brand i kontrollerade omgivningar.

Det är bara att kontakta oss på Firesafe om företaget eller bostadsrättsföreningen behöver utbildning.

Firesafe – din totalleverantör inom brandskydd

Bilde

Firesafe är totalleverantör inom brandskydd och kan hjälpa både företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med brandskydd. 

Firesafe erbjuder

Vi kan erbjuda allt från brandskydd i byggnader och lokaler till utbildningar och certifieringar samt brandsläckare och annan utrustning. Firesafe erbjuder:

 • Projektering – oavsett när i byggfasen.
 • Installation – av brandtekniska installationer och utrustning.
 • Service – kontroll och underhåll.

Vill du ha mer information om våra tjänster? Då är det bara att kontakta oss idag.