Inert gassystem

Inertgassaystem_Firesafe

Gassläcksystem med inert gas släcker genom att syrenivån sänks till en nivå där en brand inte kan utvecklas. Firesafe projekterar, installerar och underhåller inert gassystem.


Firesafe är totalleverantör inom brandskydd, och vi är SBSC-certifierade för installation av alla typer av inerta gaser. Inert gas (eller inertgas) är en samlingsbeteckning på luftgaser som kväve, argon och koldioxid. Dessa släcker brand effektivt och skonsamt.   

För att nå fullgod funktion och samtidigt säkerställa personsäkerhet krävs en noggrann beräkning av släckmedelsmängd. Firesafe håller i hela installationen från beräkning och projektering till driftsatt släckanläggning.

Ta kontakt med oss i dag för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig med inert gas.

Fördelar med inert gas

Gassläcksystem har flera fördelar. Ett inert gas system är:

  • Pålitligt
  • Skonsamt
  • Effektivt

Pålitligt

I byggreglerna (BBR) ställs det krav på automatiska släcksystem. Anläggningen ska aktiveras med hög tillförlitlighet, och den ska vara skyddad mot korrosion och liknande. Du kan lita på ett inert gassystem från Firesafe. 

Skonsamt

Et gassläcksystem är särskilt skonsamt mot byggnader. Det innebär att skadorna i samband med släckningen blir minimala. Detta kan vara ett problem vid användning av andra släckningsmedel. Därför är också ett inert gassystem en rimlig lösning. 

Effektivt

Anläggningen släcker brand genom att syrenivån sänks till en nivå där en brand inte kan utvecklas. Detta är ett effektivt sätt att släcka och kontrollera en brand på.

Inert gas hos Firesafe

Firesafe projekterar, installerar och underhåller inert gassystem. Inert gas är egentligen en samlingsbeteckning på gaser som används när man vill att en speciell kemisk reaktion inte ska ske. 

Flera olika gaser kan användas till att släcka brand. En del system är särskilt lämpliga för en del byggnader, rum och miljöer. Vi kan kartlägga byggnadens brandrisker och hitta systemet som passar bäst. 

Firesafe har tre olika system:

  • Argonite
  • Koldioxid
  • iFLOW

Argonite

Argonite är ett miljövänligt brandsläckningsmedel. Argonite är ogiftig, icke-frätande, bildar ingen dimma och lämnar inga rester. Den skadar inte ozonlagret. Systemet släcker effektivt brand i nästan alla typer av material och vätskor.

Det passar särskilt bra i byggnader och rum som behöver extra skydd, och som kan ta skada av andra brandsläcksystem. Det gäller exempelvis rum med mycket elektronik, som serverrum, kontrollrum och telekommunikationsrum. Anläggningen passar även i ställverk, arkiv, petrokemiska anläggningar och lager.

Koldioxid

Ett koldioxidsläcksystem rekommenderas för miljöer med brandfarliga vätskor, gaser och kemikalier. Koldioxid kväver branden, och är därför väldigt skonsam mot byggnaden. Det är dock viktigt med god utvädring av lokalen efter branden. Utöver det behöver man inte göra något mer. 

iFLOW

Firesafe tillhandahåller även anläggningar som använder iFLOW. Detta är inte en gas, utan ett system som använder olika gaser för att avlägsna syret. När en brand inte har syre, kommer den så småningom att slockna. 

Ett iFLOW-system använder fyra olika kombinationer avgaser:

  • Inergen: 52 % Kväve, 40 % Argon, 8 % CO2
  • IG-55: 50 % Kväve, 50 % Argon
  • IG-100: 100 % Kväve
  • IG-01: 100 % Argon

Behöver din byggnad ett släcksystem? Firesafe hjälper dig

Firesafe har sysslat med brandsäkerhet i 40 år. Vi har erfarenhet av alla typer av byggnader och organisationer. Våra anställda kan hjälpa dig i starten av ett projekt, längs vägen eller efteråt. 

Läs mer om våra produkter

Hos oss får du allt från inert gassystem till sprinklersystem som använder vatten. Tillsammans tar vi reda på vad som passar bäst till din byggnad. Vi kan även hjälpa ditt företag att planera systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Kontakta oss