Vi tar ansvar för ert brandskydd

Om Firesafe

Om Firesafe

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd.

Våra tjänsteområden är konsult, utbildning, aktivt brandskydd, systems och byggnadstekniskt brandskydd.

Firesafe har 20 avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 800 anställda varav ca 200 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK.

Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Firesafe Code of Conduct

Tjänster

Vår affärsidé

Att tillgodose alla behov inom brandskydd.

Läs mer

Vår historia

1984 startades GPG Fire Systems AB av Stefan Johannesson. Men redan 1959 tillverkades produkten GPG-brandskyddsmassa, då av företaget Johannessontrummor AB.

Läs mer

Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöarbete

Firesafe skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Läs mer

Vad kan vi göra för er?

Vad kan vi göra för er?

Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se