Brandlarm och brandindikering

Brandlarm och brandindektering

Ett brandlarm ska omedelbart varna för att i första hand rädda människoliv och därefter materiella värden. Firesafe har brandlarm till din fastighet, företag, flerbostadshus eller BRF förening.

Kontakta oss

Firesafe är din totalleverantör inom brandskydd. Vi hjälper din fastighet, företag eller BRF förening med brandlarm och detektering. Om du är ägare eller förvaltare av en fastighet, gör Firesafe brandsäkerheten enklare för dig. Här är det särskilt viktigt att upptäcka en eventuell brand tidigt.

Brandlarmet ska varna för rökutveckling och brand och skall vara aktivt dygnet runt.

 

Så hjälper Firesafe din fastighet, företag eller BRF förening

Hos oss möter du skickliga tekniker och installatörer. Vi kommer ofta in vid starten av ett projekt, men ni kan även be om brandteknisk rådgivning i en färdig byggnad.
Firesafe hjälper er med:

 • Att planera var brandlarmet ska placeras
 • Installation av systemet
 • Regelbunden kontroll av systemet

Planering, installation och kontroll är lika viktigt när det kommer till brandlarm. Med Firesafe som samarbetspartner säkerställer ni att ni har ett fullgott brandskydd.

 

Goda anledningar till att välja Firesafe

 • Totalleverantör – brandskydd från byggnadstekniskt brandskydd till släckutrustning
 • Vi hjälper er hela vägen från start till mål
 • Över 100 års erfarenhet från branschen

Totalleverantör. Hos Firesafe får du som kund allt från samma leverantör. Det betyder att ni kan spara både tid och pengar. Ni får en trygg leverans och behöver bara förhålla er till en samarbetspartner. Vi har kunskap om allt som rör brandskydd och brandsäkerhet.

Vi hjälper er hela vägen. Vi kommer gärna in vid projektering. Då hjälper vi er att planera brandskyddet från start. Vi är med er hela vägen – från start till mål.

Vi har över 100 års erfarenhet inom branschen. Firesafe är marknadsledande i Norden inom brandskydd och brandsäkerhet. Vi är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur vi kan bistå er i frågor angående brandskydd och säkerhet.

Det gör du genom att klicka på knappen nedan, eller genom att fylla i formuläret till höger. Vi ser fram emot att höra från dig. Läs mer om olika typer av brandlarm nedan.

Kontakta oss

 

Brandlarmsystem

Systemet består som regel av en central enhet med en detektorslinga för att upptäcka brand och rök. Alarmutgångar för varnande och reläutgångar för alarmering och felmeddelande. Centralen är kopplad till elnätet.

Brandlarmsystem kan delas in i tre typer:

 • konventionella
 • adresserade
 • kombinerade

Ett sådant system ingår som en viktig del av brandskyddet i både hem och fastigheter och kan medverka till att rädda liv.

 

Konventionellt system

I ett konventionellt system är detektorerna kopplade parallellt på varje slinga. Det ligger en fast spänning ut från centralen på varje slinga och ett motstånd kopplat på den sista detektorn. Detta ser till att det går en fast ström i varje slinga.

När en detektor upptäcker rök eller brand, kommer den dra mer ström från centralen. Detta utlöser brandlarmet.

 

Adresserbart system

Genom ett adresserbart system är slingan inställd som en slinga där varje slingutgång har en in- och utkoppling, och är ett automatiskt brandlarm. Detektorerna får el från centralen på slingan, precis som ett konventionellt system, men varje detektor har i tillägg en individuell adress som kommunicerar med centralen på slingkabeln.

Därmed kan varje enskild detektor programmeras var för sig och delas in i zoner. Man kan även koppla larmenheterna till slingan. Till exempel kan man med ett sådant brandlarm välja att programmera en egen varningsanordning till en del av byggnaden, även om detektorerna är kopplade till samma slinga som resten av byggnaden.

 

Brandlarm kopplat till larmcentral

Idag finns det många olika system att välja mellan. Om brandlarmet är anslutet till en larmcentral, får du en extra trygghet i att byggnaden är säkrad även om ingen är på plats.

Ett sådant brandlarm består av seriekodade sensorer. Alla dessa kommer gå av när det uppstår en brand. Vidare är larmet uppkopplat mot en dygnsöppen vaktcentral. Om det uppstår en riktig brand, eller telefonisten inte får kontakt, kommer det företas en omedelbar utryckning.

 

Projektering av brandlarm

Firesafe projekterar, designar och installerar brandlarmanläggningar för de flesta miljöer och byggnader. Sådana anläggningar ska projekteras så att det fungerar pålitligt i alla vanliga driftsituationer som byggnaden är godkänd för.

Tvådelad projektering

En projektering av brandlarm är viktig för att säkerställa att brandkoncept och brandorganisering hänger samman. Projekteringen är tvådelad: projektering av funktion och teknisk projektering.

Den funktionella projekteringen ser till att brandkoncept och organisering överensstämmer med byggnadens krav. Den tekniska projekteringen ser till att den tekniska utrustningen som ska monteras, fungerar i praktiken.

 

Vid en projektering är det viktigt att ta reda på om det är:

 • Fel placering av detektorer (för nära ventilation och vägg)
 • Bristfällig detektering
 • Bristfällig täckning av larmanordningar (klockor/sirener)
 • Felinformation från detektorer i förhållande till byggnad (ofta på grund av programmering och ombyggnad)
 • Kontroller som inte fungerar (detta kan vara hissar, ljud som inte fungerar, öppning av utrymningsdörrar, stopp i ventilationen o.s.v.)

Bred kompetens

Firesafe har kompetens och licenser på de flesta system och lösningar på marknaden. Våra montörer tar sig an den fysiska installationen, och beroende på systemen, programmerar och driftsätter vi anläggningen.

Vi har centralt godkännande inom S brandvarnare och nödbelysning. I tillägg har vi  FG-750 och FG-760 auktorisering för projektering, installation och service av brandlarm. Vi levererar lösningar till alla typer av företag och föreningar, inkluderat kontorsbyggnader, kyrkor, vårdhem, skolor, museum, sjukhus, rådhus, företagsbyggnader och kulturhus och hyreshus.

Genom att välja oss som din serviceleverantör behöver du bara förhålla dig till ett enda företag. Serviceavdelningen har årlig kontroll av närmare 800 brand- och säkerhetsanläggningar, utöver att utföra call out service inom alla våra produktområden.

 

Ta kontakt idag för en diskussion om vad vi kan hjälpa dig med. 

Kontakta oss

Så hjälper Firesafe din fastighet, företag eller BRF förening

Hos oss möter du skickliga tekniker och installatörer. Vi kommer ofta in vid starten av ett projekt, men ni kan även be om brandteknisk rådgivning i en färdig byggnad.
Firesafe hjälper er med:

 • Att planera var brandlarmet ska placeras
 • Installation av systemet
 • Regelbunden kontroll av systemet

Planering, installation och kontroll är lika viktigt när det kommer till brandlarm. Med Firesafe som samarbetspartner säkerställer ni att ni har ett fullgott brandskydd.

 

Goda anledningar till att välja Firesafe

 • Totalleverantör – brandskydd från byggnadstekniskt brandskydd till släckutrustning
 • Vi hjälper er hela vägen från start till mål
 • Över 100 års erfarenhet från branschen

Totalleverantör. Hos Firesafe får du som kund allt från samma leverantör. Det betyder att ni kan spara både tid och pengar. Ni får en trygg leverans och behöver bara förhålla er till en samarbetspartner. Vi har kunskap om allt som rör brandskydd och brandsäkerhet.

Vi hjälper er hela vägen. Vi kommer gärna in vid projektering. Då hjälper vi er att planera brandskyddet från start. Vi är med er hela vägen – från start till mål.

Vi har över 100 års erfarenhet inom branschen. Firesafe är marknadsledande i Norden inom brandskydd och brandsäkerhet. Vi är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur vi kan bistå er i frågor angående brandskydd och säkerhet.

Det gör du genom att klicka på knappen nedan, eller genom att fylla i formuläret till höger. Vi ser fram emot att höra från dig. Läs mer om olika typer av brandlarm nedan.

Kontakta oss

 

Brandlarmsystem

Systemet består som regel av en central enhet med en detektorslinga för att upptäcka brand och rök. Alarmutgångar för varnande och reläutgångar för alarmering och felmeddelande. Centralen är kopplad till elnätet.

Brandlarmsystem kan delas in i tre typer:

 • konventionella
 • adresserade
 • kombinerade

Ett sådant system ingår som en viktig del av brandskyddet i både hem och fastigheter och kan medverka till att rädda liv.

 

Konventionellt system

I ett konventionellt system är detektorerna kopplade parallellt på varje slinga. Det ligger en fast spänning ut från centralen på varje slinga och ett motstånd kopplat på den sista detektorn. Detta ser till att det går en fast ström i varje slinga.

När en detektor upptäcker rök eller brand, kommer den dra mer ström från centralen. Detta utlöser brandlarmet.

 

Adresserbart system

Genom ett adresserbart system är slingan inställd som en slinga där varje slingutgång har en in- och utkoppling, och är ett automatiskt brandlarm. Detektorerna får el från centralen på slingan, precis som ett konventionellt system, men varje detektor har i tillägg en individuell adress som kommunicerar med centralen på slingkabeln.

Därmed kan varje enskild detektor programmeras var för sig och delas in i zoner. Man kan även koppla larmenheterna till slingan. Till exempel kan man med ett sådant brandlarm välja att programmera en egen varningsanordning till en del av byggnaden, även om detektorerna är kopplade till samma slinga som resten av byggnaden.

 

Brandlarm kopplat till larmcentral

Idag finns det många olika system att välja mellan. Om brandlarmet är anslutet till en larmcentral, får du en extra trygghet i att byggnaden är säkrad även om ingen är på plats.

Ett sådant brandlarm består av seriekodade sensorer. Alla dessa kommer gå av när det uppstår en brand. Vidare är larmet uppkopplat mot en dygnsöppen vaktcentral. Om det uppstår en riktig brand, eller telefonisten inte får kontakt, kommer det företas en omedelbar utryckning.

 

Projektering av brandlarm

Firesafe projekterar, designar och installerar brandlarmanläggningar för de flesta miljöer och byggnader. Sådana anläggningar ska projekteras så att det fungerar pålitligt i alla vanliga driftsituationer som byggnaden är godkänd för.

 

Tvådelad projektering

En projektering av brandlarm är viktig för att säkerställa att brandkoncept och brandorganisering hänger samman. Projekteringen är tvådelad: projektering av funktion och teknisk projektering.

Den funktionella projekteringen ser till att brandkoncept och organisering överensstämmer med byggnadens krav. Den tekniska projekteringen ser till att den tekniska utrustningen som ska monteras, fungerar i praktiken.

Vid en projektering är det viktigt att ta reda på om det är:

 • Fel placering av detektorer (för nära ventilation och vägg)
 • Bristfällig detektering
 • Bristfällig täckning av larmanordningar (klockor/sirener)
 • Felinformation från detektorer i förhållande till byggnad (ofta på grund av programmering och ombyggnad)
 • Kontroller som inte fungerar (detta kan vara hissar, ljud som inte fungerar, öppning av utrymningsdörrar, stopp i ventilationen o.s.v.)

Bred kompetens

Firesafe har kompetens och licenser på de flesta system och lösningar på marknaden. Våra montörer tar sig an den fysiska installationen, och beroende på systemen, programmerar och driftsätter vi anläggningen.

Vi har centralt godkännande inom S brandvarnare och nödbelysning. I tillägg har vi  FG-750 och FG-760 auktorisering för projektering, installation och service av brandlarm. Vi levererar lösningar till alla typer av företag och föreningar, inkluderat kontorsbyggnader, kyrkor, vårdhem, skolor, museum, sjukhus, rådhus, företagsbyggnader och kulturhus och hyreshus.

Genom att välja oss som din serviceleverantör behöver du bara förhålla dig till ett enda företag. Serviceavdelningen har årlig kontroll av närmare 800 brand- och säkerhetsanläggningar, utöver att utföra call out service inom alla våra produktområden.

Ta kontakt idag för en diskussion om vad vi kan hjälpa dig med. 

Kontakta oss

Ett brandlarm ska omedelbart varna för att i första hand rädda människoliv och därefter materiella värden. Firesafe har brandlarm till din fastighet, företag, flerbostadshus eller BRF förening.

Kontakta oss