Släcksystem och detektering

Släcksystem fasta släcksystem Firesafe


Med gassläcksystem från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan. Du kan därmed snabbt återupprätta och fortsätta med din verksamhet. Vi gör en analys av din applikation och föreslår därefter bäst släckutrustning och detektering efter dina behov.

Firesafe är av SBSC certifierad anläggarfirma för brandlarm och gassläcksystem. Vi kan erbjuda samtliga typer av inerta eller kemiska släckgaser och vattendimma.

Automatiska släckanläggningar räddar både liv och värdesaker. Firesafe hjälper dig att designa, projektera, installera och underhålla släcksystem i byggnader och fastigheter.

certifierad_samling_firesafe

Från konstruktion till underhåll

Firesafe hjälper dig att projektera, installera och underhålla släcksystem. 

Vi hjälper er med

  • Projektering
  • Installation
  • Underhåll

Projektering

Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt i processen. Vi hjälper er sedan att planera ert brandsläckningssystem från början. Våra brandtekniska rådgivare hittar den lösning som passar dig bäst.

Installation

På Firesafe har vi erfarenhet av alla typer av byggnader och miljöer. Våra installatörer ser till att allt tekniskt finns på plats och att systemet fungerar optimalt vid en brand.

Underhåll

Bra underhåll är viktigt för att säkerställa att släcksystemet fungerar lika bra år efter år. Service och kontroll via Firesafe gör det enkelt att se till att allt är som det ska vara.

Olika typer av släcksystem hos Firesafe

Automatiska släcksystem släcker brand genom olika släckningsmedel. Släckanläggningar är relevanta i till exempel serverrum, ställverk, lager, arkiv, växelrum, bankvalv, pannrum, kök och andra värdefulla och utsatta rum. Vi har stor erfarenhet av dimensionering och anpassning av olika typer av brandsläckningssystem, och kan hjälpa dig att hitta den lösning som bäst passar dina behov.

Olika typer av släcksystem hos oss:

  • Gassläcksystem med inert gas
  • Gassläckläcksystem med Novec 1230
  • Aerosol
  • Kökssläcksystem

Gassläcksystem 

Ett gassläckningssystem är ett system som släcker en brand med olika typer av gas som släckningsmedel. Till exempel används koldioxid för att kväva eld. Detta är särskilt skonsamt för byggnaden och i miljöer  jämfört med till exempel pulver.

Fasta släckanläggningar används ofta i dator- och serverrum, kontrollrum, muséer, arkiv, kraftstationer, lager och andra miljöer där vatten kan orsaka stora skador. Inertgas anses ofta vara mer kostnadseffektivt än andra anläggningar. Detta beror delvis på att du inte behöver tillsätta stora mängder vatten till byggnaden, och att eventuella skador från släckning är minimala.

Gassläcksystem med inertgas släcker genom att syrenivån sänks till en nivå där en brand inte kan utvecklas.

Ett annat fast släcksystem är Novec 1230. Novec bekämpar brand genom att reducera energin (värmen) på kemisk väg. Novec passa bra i t ex serverrum och utrymme med mycket teknisk utrustning.

Aerosol

Systemet installeras i datorrum, maskinrum på båtar, förråd för brandfarliga vätskor och liknande. Systemet är baserat på små partiklar – som en släckningsspray. Aerosol är miljövänligt, har låga underhållskostnader och lång livslängd.

Automatiska släcksystem med Firesafe

Firesafe konstruerar, installerar och utför inspektioner, kontroll och underhåll av automatiska brandsläckningssystem. På så sätt kan du vara säker på att systemet hela tiden är i ordning och fungerar som det ska vid brand. Inspektions- och underhållsfrekvensen varierar, men definieras ofta av leverantören och gällande bestämmelser.

Firesafe erbjuder släckningssystem för alla applikationer och hjälper dig med vilket system som passar bäst för dina behov.

Därför bör du välja ett släcksystem från Firesafe

Det finns flera bra skäl att välja Firesafe:

  • Totalleverantör inom brandsäkerhet
  • 100 års erfarenhet av brandskydd
  • Avdelningar över hela landet

Totalleverantör inom brandsäkerhet

Vi är din totalleverantör inom brandsäkerhet. Det innebär att vi kan erbjuda allt inom brandskydd för både fastigheter och personer. Vi erbjuder brandskydd, säkerhetsprodukter och även utbildning.

100 års erfarenhet av brandskydd

Med 100 års erfarenhet kan du vara säker på att vi hittar ett system som passar dina behov. Vi har erfarenhet av alla typer av byggnader, företag och system.

Avdelningar över hela landet

Firesafe finns över hela landet. Vi hjälper ditt företag oavsett var du befinner dig.

Är du intresserad av mer information? Hör av er till oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig.