Vi tar ansvar för ert brandskydd

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Vi har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav.

Tjänster

Brand- och ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige.

Läs mer

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Läs mer

Insatsplaner

Tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

Läs mer

Brand- och utrymningslarm

Firesafe levererar brand- och utrymningslarm till din verksamhet.

Läs mer

Brandgasventilation / Röklucka

Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad.

Läs mer

Brandsläckare

Firesafe installerar och kontrollerar brandsläckare för din verksamhet.

Läs mer

Utrymningssäkerhet

Vi projekterar och installerar utrymningsprodukter enligt föreskrifter och regelverk. Installation sker av våra specialiserade brandskyddstekniker som är utbildade i utrymningssäkerhet och regelverken kring detta. Vi erbjuder ett brett sortiment av utrymningsprodukter som vänder sig till alla typer av verksamheter

Läs mer

Släckövning

Vid en släckövning får alla deltagare en teoretisk genomgång av den släckutrustning som finns på arbetsplatsen samt en praktisk del där alla får öva på att släcka en verklig brand med en handbrandsläckare.

Läs mer

Utrymningsövning

En säker och trygg utrymning är avgörande för att rädda liv och hälsa vid en brand. Låt oss därför komma till er och hålla årliga utrymningsövningar med er personal. Kan med fördel kombineras med Släckövning.

Läs mer
Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no