Brandtätning i KLT

Tätning av installationsgenomföringar, samt linjärfogar i KLT (korslaminerade träkonstruktioner).

Testade lösningar är ett urval av Firesafe-produkter som kan användas i kombination med varandra.

Firesafe produkter

Vi förbereder håltagningstabell anpassade efter den individuella installationstypen i KLT.