En rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad. Den rätta benämningen är egentligen brandgasventilation.

Vid de flesta bränder är det oftast röken som orsakar störst skada. Rökgaserna som bildas vid en brand är en mycket större risk för människor än själva branden.
Fungerande rökgasluckor släpper ut den farliga röken och ger också ett säkrare arbete för räddningstjänsten.

I en rökfylld byggnad utan vare sig brandlucka eller rökgasluckor bildas även gaser som i sin tur ger kan ge upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk. När brandluckan öppnas släpps röken ut och temperaturen sänks. Därför är det viktigt att ha funktionsdugliga rökluckor.

Rökluckor finns i olika utförande och kan förses med genomskinligt lock om man vill ha ljusinsläppet.
En röklucka behöver underhållas för att fungera säkert.

Vi hjälper till att installera och kontrollera att brandgasventilationen fungerar som den ska. Vi utför regelbunden service och underhåll.