Vi tar ansvar för ert brandskydd

Våra tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Brand- och Ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i brandskyddsfrågor.

Läs mer

Brandskydd av bärande konstruktioner

Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

Läs mer

Brand- och säkerhetsdörrar

Firesafe levererar och monterar godkända brand- och säkerhetsdörrar till ert projekt.

Läs mer

Konsulttjänster

Vi säkerställer att brandskyddet utformas så att det uppfyller gällande lagar och regler

Läs mer

Installation av brandtekniska installationer

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd.

Läs mer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Firesafe erbjuder kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.

Läs mer

Utbildningar

Certifiera din personal med utbildning inom brandskydd och hjärt- och lungräddning från Firesafe.

Läs mer

Släcksystem

Vi hjälper dig att skydda din verksamhet, fastighet eller fordon med ett fast installerat släcksystem

Läs mer
Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no