Vi tar ansvar för ert brandskydd

Tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Brand- och Ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i brandskyddsfrågor.

Läs mer

Brandskydd bärande konstruktioner

Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

Läs mer

Konsulttjänster

Vi säkerställer att brandskyddet utformas så att det uppfyller gällande lagar och regler

Läs mer

Installation av brandtekniska installationer

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd.

Läs mer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Firesafe erbjuder kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.

Läs mer

Utbildningar

Firesafe utbildar din personal inom heta arbeten, hjärt- och lungräddning och brandskydd. En välutbildad personal är det bästa skyddet. Läs mer om våra utbildningar!

Läs mer

Släcksystem / Brandlarm

Med släcksystem och brandlarm från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan så att du snabbt kan fortsätta din verksamhet.

Läs mer
Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no