Vi tar ansvar för ert brandskydd

Våra tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Brand- och Ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Les mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i brandskyddsfrågor.

Les mer

Brandskydd bärande konstruktioner

Firesafe utför brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner.

Les mer

Konsulttjänster

Vi säkerställer att brandskyddet utformas så att det uppfyller gällande lagar och regler

Les mer

Installation av brandtekniska installationer

Vi tillvaratar ert behov av ett rätt installerat och fungerande brandskydd.

Les mer

Kontroll och underhåll av brandtekniska installationer

Firesafe erbjuder kontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer.

Les mer

Utbildningar / kurser

Certifiera din personal med utbildning inom brandskydd, heta arbeten och hjärt- och lungräddning från Firesafe. Vi bjuder även in till frukostmöten med olika tema.

Les mer

Släcksystem / Brandlarm

Med släcksystem och brandlarm från Firesafe skyddar du din värdefulla utrustning och försäkrar dig om att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan så att du snabbt kan fortsätta din verksamhet.

Les mer
Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no